Ūdens boilerim ik pēc trim gadiem būtu nepieciešams izlaist ūdeni, taču šis periods ir atkarīgs no sildītāja modeļa un ūdens avota. Ūdens izlaišana palīdz kontrolēt minerālnogulšņu uzkrāšanos, un tā palīdzēs sildītājam darboties daudz efektīvāk, pagarinot tā kalpošanas mūžu. Sekojiet šai pamacībai par ūdens izlaišanu no boilera, vai sazinaties ar speciālistu, kas to izdarīs Jūsu vietā. SIA Hydra Baltic sniedz plašu pakalpojumu spektru, to starpā darbus, kas saistīti ar ūdens sildītāju uzstādīšanu, apkalpošanu. Sazinies ar mums, lai pieteiktu savu pakalpojumu vai noskaidrotu vairāk.

1. daļa: ūdens izlaišana

 1. Atrodiet elektriskā sildītāja sadales kārbu vai gāzes sildītāja termostatu. Pirms ūdens izvadīšanas no sava sildītāja jums, pirmkārt, nepieciešams atrast galveno barošanas avotu un tas ir jāizslēdz.
 2. Atslēdziet sildītāja cirkulācijas kontūru vai sadales kārbu, kas pievada elektriskajam sildītājam strāvu vai pagrieziet gāzes sildītāja termostatu uz „Izmēģinājuma” iestatījumu. Šādā veidā tiks pārtraukta enerģijas pievade ūdens sildītājam visā mājā atkarībā no tā, kuru cirkulācijas kontūru/sadales kārbu jūs atvienosiet.
 3. Atslēdziet aukstā ūdens padevi, pagriežot slēgvārstu pulksteņrādītāja virzienā. Slēgvārstam būtu jāatrodas netālu no aukstā ūdens ieplūdes īscaurules tvertnes augšpusē.
 4. Atgrieziet karstā ūdens tapu jūsu izlietnei vai vannai. Tas novērsīs vakuuma veidošanos pievadē.

5. Izplūdes krānam vai sildītāja augšpusē esošajam vārstam pievienojiet dārza šļūteni. Izplūdes krāns visbiežāk izskatās kā parasts ārējais krāns šļūtenēm vai arī apaļa ieeja ar vītņveida caurumu vidū.

 • Sadales kārba parasti izskatās kā neliels, pelēks panelis (apmēram kurpju kastes izmērā) ar atvirināmām durtiņām. Tas visbiežāk ir piestiprināts pie sienas. Dažās mājās tas atrodas garāžā, bet citās – mājās ārpusē.
 • Gāzes sildītāja termostats visbiežāk ir sarkana poga, kas iestatīta sildītāja ārpusē – daļā, kur gāzes caurule savienojas ar ierīci. Pogai būtu jābūt trīs iestatījumiem: „Izmēģinājuma”, „Ieslēgts” un „Izslēgts”.
 • Jums vajadzētu redzēt nelielus „ieslēgšanas” un „izslēgšanas” slēdžus. Tos sauc par nozarslēdžiem un tie nodrošina aizsardzību pret elektrisko pārslodzi dažādiem kontūriem, kas apgādā jūsu māju ar elektrību. Ja zināt, kurš nozarslēdzis darbina jūsu ūdens sildītāju, atvienojiet individuālo slēdzi.
 • Ja nezināt, kurš no individuālajiem nozarslēdžiem darbina jūsu sildītāju, atrodiet lielāko no slēdžiem („Galvenais”), kas parasti atrodas virs nozarslēdža. Galvenajam jaudas slēdzim vajadzētu būt lielākām voltu vērtībām – 100, 150 vai 200, turpretī uz nozarslēdža būtu jābūt rakstītām mazākām vērtībām – no 10 līdz 60. Atslēdziet galveno jaudas slēdzi, bet paturiet prātā, ka tādā gadījumā uz doto laiku elektrība tiks atslēgta visai jūsu mājai.
 • Ja, atverot kasti, jūs atrodat apaļus slēdžus ar stikla uzgaļiem vai nelielas, mazas trubiņām ar metāla galiem, tad jums ir sadales kārba nevis jaudas slēdzis. Šajā gadījumā jums būs nepieciešams izskrūvēt un izņemt drošinātājus, kas pievada jaudu jūsu ūdens sildītājam (līdzīgi kā atslēdzot nozarslēdzi). Ja neesat pārliecināts, kuru no drošinātājiem atslēgt, meklējiet lielu taisnstūra kasti ar rokturi paneļa augšējā daļā. Rokturi paraujiet gana spēcīgi, lai tas iztaisnotos, bet piesargieties, jo metāla daļas var būt karstas. Tagad visai mājai ir atvienota strāva.
 • Tiek izmantoti divu veidu vārsti: lodvārsts un aizbīdņvārsts. Pagrieziens pa 90 grādiem aizver un atver lodvārstu, bet aizbīdņvārsts jāpagriež vairākas reizes.
 • Daži aizbīdņvārsti nofiksējas, pirms tie ir pilnībā tiek aizvērti vai atvērti, tāpēc grieziet vārstu tālāk par šo fiksācijas punktu. Gāzes un propāna piegādes vārsti sildītājiem, kas darbojas bez elektrības, var palikt atvērti.
 • Dabiskās gāzes un propāna sildītājiem ielāgojiet temperatūras iestatījumus un tad iestatiet termostatu (lielo sarkano pogu kontroles paneļa priekšpusē) uz zemāko vai „Izmēģinājuma” funkciju.
 • Ja plānojat izmantot ūdeni citiem nolūkiem, ūdens sildītāju izslēdziet jau laikus un ļaujiet ūdenim atdzist vienu nakti pirms izvadīt ūdeni no tā.
 • Izplūdes krāns var būt pārklāts ar noņemamu apvalku.
 • Ja jums nav dārza šļūtenes, ūdens savākšanai un izliešanai varat manuāli izmantot spaini. Nepārpildiet spaini, tā kā karstais ūdens var sakausēt lētākos plastmasas spaiņus, kā arī jūs varat apdedzināties.

6. Novelciet dārza šļūteni līdz vietai, kur jūs droši varat atbrīvoties no ūdens. Vai nu izteciniet šļūteni turpat ārpusē vai arī mājas piebraucamajā ceļā.

 • Ja ūdens sildītājā pa nakti ir ticis atdzesēts, varat iztecināt ūdeni spaiņos un to pataupīt pagalma laisīšanai vai citiem nolūkiem. Nelietojiet to jutīgiem augiem vai mašīnas mazgāšanai, ņemot vērā ūdenī sakrājušās nogulsnes.
 • Ja tecināt laukā karstu ūdeni, uzmanieties ar materiāliem, ko izmantojiet. Sliktas kvalitātes šļūtenes un spaiņi varētu sākt kust karstuma dēļ, radot sūci. Lai atvieglotu šo procesu, pa tiešo novadiet ūdeni tam piemērotā pazemes notekcaurulē vai tvertnē.

7. Atgrieziet izplūdes krānu, lai palaistu ūdens izplūšanu no sildītāja. Visicamāk jums būs jāatgriež spiedienizlīdzinošais vārsts ierīces augšdaļā, lai ūdenim ļautu aizplūst, bet NETAISIET VAĻĀ spiedienizlīdzinošo vārstu, iekams vispirms zem izvades caurules nav novietots spainis. Vārsta atvēršana var izraisīt ūdens noplūšanu uz grīdas, ja vien zem izvades caurules apakšā nav palikts kaut kas ūdens uztveršanai.

8. Piepildiet „testa spaini” ar notekošo ūdeni dažas minūtes pēc tā palaišanas. Ļaujiet ūdenim spainī pastāvēt minūti un paskatieties, vai ūdens ir tīrs vai tomēr tā apakšā ir manāmi smilšveidīgi nogulumi.

 1. Spiedienizlīdzinošais vārsts parasti ir kloķis, kas tā atvēršanai jāpagriež uz augšu.
 2. Nodrošiniet lēnu ūdens izplūšanu. Ja ūdens tiks izvadīts pārāk strauji, plūsma var samaisīt nogulumus, tādējādi paildzinot visu procesu.
 3. Brīdinājums: Ja neatstāsiet ūdeni atdzist, tas, izlīstot no tvertnes, būs ļoti karsts. Tāpat ņemiet vērā to, ka ja izplūdes krāns ir no plastmasas un sildītājs ir vairākus gadus vecs, to varētu būt grūti atvērt un, to darot ar spēku, krāns var saplīst.
 • Ja ūdens ir duļķains vai arī jūs redzat smilšveidīgus nogulumus spaiņa apakšā, turpiniet ūdens izvadīšanu no tvertnes, kamēr ūdens ir tīrs (brīvs no nosēdumiem un duļķa). Ja tvertne ir tukša, bet jums ir aizdomas, ka ir palikuši nosēdumi, atgrieziet aukstā ūdens padevi un ļaujiet ūdenim vēlreiz piepildīt ierīci. Daļēji uzpildiet tvertni un atkal palaidiet ūdeni. Atkārtojiet šo procesu, kamēr izvadītais ūdens ir tīrs.
 • Ja ūdens ir tīrs un nekādi nosēdumi nav manāmi, varat pāriet pie nākamā darbības soļa.

2. daļa: Pabeigšana

 1. Aizgrieziet izplūdes krānu un atvienojiet dārza šļūteni. Aizveriet spiedienizlīdzinošo vārstu, ja tas ir atvērts.

2. Atgrieziet ūdens pievadi un ļaujiet tvertnei piepildīties. Kad tvertne ir pilna un spiediens ir vienmērīgs, lēnām attaisiet spiedienizlīdzinošo vārstu, lai atbrīvotos no liekā gaisa.

3. Aizgrieziet ūdens sildītāja novadcauruli. Gaisa izvadei vannas istabā attaisiet karstā ūdens krānu.

4. Ieslēdziet ūdens piegādi atpakaļ un nogaidiet, kamēr sāk plūst karstais ūdens. Kad karstais ūdens krānā tek pilnā apjomā, varat droši slēgt iekšā jaudas slēdzi/sadales kārbu.

5. Aiztaisiet vannas tapu. Nogaidiet 20 minūtes un tad pārbaudiet karsto ūdeni vannā.

 • Tāpat neizmirstiet aizgriezt karstā ūdens tapu izlietnei vai vannai.
 • Šādējādi ūdens sildītājs tiks pasargāts no „sīkšanas”, aukstajam ūdenim atkal atgriežoties ierastajā izmantošanas veidā. Kad viss saspiestais gaiss ir izvadīts, atkal aizveriet spiedienizlīdzinošo vārstu.
 • Vēl neslēdziet iekšā strāvu. Ja ieslēgsiet strāvu bez tvertnes piepildšanas, sildelements var tikt bojāts. Atveriet karstā ūdens krānu vannā un gaidiet, kamēr ūdens straume ir spēcīga.
 • Uzmanīgi ieklausieties ūdens sildītājā, lai noteiktu, vai tas darbojas.

Padomi:

 • Ja tā ir elektriska ierīce, atslēdziet jaudas slēdzi pirms ūdens izvadīšanas;
 • Ja tā ir ierīce, kas darbojas uz gāzi, atslēdziet gāzes padevi sildītājam;
 • Izlaidiet no sildītāja ūdeni reizi gadā vai pusgadā, ja jūsu mājā ir sāls bāzes ūdens mīkstinātājs;
 • Ūdens izlaišanas periodi sildītājiem ir atšķirīgi. Izskalojiet savu, ja tas ir dažus gadus vecs vai arī tikko esat ievākušies jaunā mājā. Novēroto nogulšņu daudzums palīdzēs noteikt, cik bieži nepieciešams izlaist ūdeni no sildītāja;
 • Ūdens sildītāja ūdens izvadīšanai izmantojiet dārza šļūteni;
 • Lai samazinātu nogulšņu uzkrāšanos, visā mājā ierīkojiet filtrēšanas sistēmas;
 • Plānojiet ūdens izvadīšanu laikus, ja gribat izvadīto ūdeni kaut kā izmantot vēlreiz.

Brīdinājumi:

 • Ja nejūtaties gana pārliecināts par savām spējām šo darbu veikt patstāvīgi, izsauciet sertificētu santehniķi;
 • Regulāra ūdens izlaišana pasargās jūsu sildītaju no gružu uzkrāšanās, taču vairums santehniķu liek uzmanīties – ja vārsts nav ticis atvērts vairāk nekā 5 gadus, tā atgriešana nav pati labākā ideja, jo iespējama vārsta salūšana;
 • Neslēdziet atpakaļ jaudu, iekams tvertne nav pilnībā piepildīta. Ja tā izdarīsiet, sildelements var tikt bojāts;
 • Piesargieties nesaplēst izplūdes krānu;
 • Pilnībā neatslēdziet jaudas vai gāzes pieplūdi sildītājam, to vienkārši uzslēdziet uz zemāko no iestatījumiem. Šādā veidā jums nav jāiziet cauri sarežģītajam jaudas pievienošanas procesam; jums vienkārši būs jāpagriež gāzes kontroles vārsts;
 • Piesargieties, jo ūdens var būt ļoti karsts.

Nepieciešamie rīki:

 • Izturīga dārza šļūtene
 • Liels, izturīgs spainis
 • Piemērota vieta, kur notecināt ūdeni
 • Cimdu pāris

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

4 + fourteen =