Darbojamies Sarkaņu pagastā, Madonas novadā!Divos objektos izbūvējam Frukko 2m3 divkameru septiķus komplektā ar PVC vāku, vienu ar infiltrācijas tuneli, otru ar infiltrācijas caurulēm!

Darbojamies Rīgā. Vairākos objektos izbūvējam bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Frukko ar infiltrācijas laukiem!

Darbojamies Gulbenē! Vairākos objektos izbūvējam ūdensvadu un kanalizācijas pievadu pieslēgumus ar ievadi mājās!

Strādājam Ķekavas novadā. Sekmīgi izbūvējām Frukko M-BOŚ 4 SIMPLE (apjoms 0,6 m3/diennaktī, paredzēta līdz četriem cilvēkiem) ar infiltrācijas tuneļiem. Vadības sadali iekārtai šoreiz uzstādījām garāžā!?

Sekmīgi pabeigti darbi pie Frukko 2m3 divkameru septiķa ar infiltrācijas tuneļiem izbūves Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā!

Sekmīgi pabeigti darbi pie Frukko 3m3 divkameru septiķa ar infiltrācijas tuneļiem un sūknētavas izbūves Lazdonā, Madonas novadā!Strādājām divos gadalaikos!

Sekmīgi pabeigti darbi pie Frukko 2m3 divkameru septiķa ar infiltrācijas tuneļiem izbūves Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā!

Šoreiz veiksmīgi pabeigti darbi pie Frukko M-BOŚ 4 SIMPLE 2m3 divkameru bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar infiltrācijas tuneļiem izbūves Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā!

Šoreiz veiksmīgi pabeigti darbi pie sadzīves kanalizācijas pievada un lietus kanalizācijas gūlijas izbūves Madonā!

Izbūvējam kanalizācijas pievadu centrālajai sistēmai Madonas pilsētā!

Cesvaines pilsmuižas zirgu staļļu kompleksā izbūvējam lietus kanalizāciju un vecam esošās apkures renovāciju.

Izbūvējam hidrantus un veicam trases līkumu pārbūvi MX park “Smeceres sils” moto trasē!

Aizkrauklē izbūvējam 3m3 divkameru Septiķi Frukko ar infiltrācijas tuneļiem.

Cesvaines novadā izbūvējām 2 m3, 2 kameru septiķi + drenāžas lauku ar infiltrācijas tuneļiem.

Cesvaines novadā izbūvējām 2 m3, 2 kameru septiķi + drenāžas lauku ar infiltrācijas tuneļiem.

Strādājam Sauleskalnā ??
Veicam ārējās kanalizācijas montāžu.

Strādājam Madonā ???
Veicam demontāžas un demontēto materiālu aiztransportēšanas, teritorijas labiekārtošanas darbus Madonā.

Strādājam Kusā ??
Veicam drenāžas, ūdensvada un sadzīves notekūdeņu trases izbūvi.

Cesvaines novadā šonedēļ tika izbūvēts sadzīves notekūdeņu septiķis Frukko

Madonas novada Aronas pagastā izbūvējām bioloģiskās attīrīšanas iekārtu Frukko + revīzijas skatakas + infiltrācijas tuneļus, kā arī izbūvēts ievads mājā

Madonas novada Bērzaunes pag. šonedēļ tika izbūvēts sadzīves notekūdeņu septiķis 3m3 Frukko un dzeramā ūdens trase

Uzstādam rūpnieciski ražotu WC Lubānā, Lubānas novadā

Aronas pagastā tiek izbūvēta bioloģiskā attīrīšanas iekārta Frukko, ar jaudu 0,6m3/dienā

Izbūvējam Septiķi Frukko ar infiltrācijas tuneļiem Ļaudonā, Madonas novadā.

Izbūvējam Grandeg granulu apkures sistēmu Madonā
Izbūvēts granulu apkures katls ar dūmeni, siltās grīdas, radiatori, siltā ūdens recirkulācija, aukstais ūdens, sadzīves kanalizācija

Saimniecība Lazdonā izvēlas renovēt savu esošo sadzīves kanalizācijas sistēmu, izbūvējot ES prasībām atbilstošu divkameru septiķi Frukko

Divkameru Septiķa Frukko izbūve Murmastienē, Varakļānu novadā

Kad uzticētais darbs paveikts pienācīgi. Pienācīgi, jo Barkavas pamatskolas audzēkńiem un viesiem ir iespēja sportot siltā un drošā zālē.
SIA Hydra Baltic šajā objektā izbūvēja cetrālapkures trasi ar radiatoriem un kalorīferiem, kā arī tika nomainīts ugunsdzēsības ūdensvads.

Divkameru septiķis šodien aizceļoja uz Mārcienu.

2018.gada sezona noslēgusies. Esam daudz un labi strādājuši. Laiks iepazīstināt ar paveikto.
Projekts: pašteces sadzīves kanalizācijas un ūdensvada izbūve Madonā.

Balvu novada Bērzpils pagastā esam uzstādījuši Frukko bioloģisko attīrīšanas iekārtu M-BOŚ 4 SIMPLE (apjoms 0,6m3/diennaktī, paredzēta līdz četriem cilvēkiem) ar infiltrācijas tuneļiem!

Izbūvēts kanalizācijas pieslēgums ar skatakām Bērzaunes pagastā, Madonas novadā

Izbūvēts ūdensvada pieslēgums Smiltenē!

Salas novada Salas pagasta Biržos esam uzstādījuši Frukko BOX 2000 divu kamera septiķi (paredzēts līdz četriem cilvēkiem) ar infiltrācijas tuneļiem!

Izbūvēts ūdensvada un kanalizācijas spiedvada pieslēguma izbūve Praulienas pagastā, Madonas novadā!

Madonas slimnīcā esam veikuši ūdensvada atzara, kanalizācijas aku un trases remontdarbus!

Gulbenes novada Daukstu pagastā esam uzstādījuši Frukko M-BOŚ 6 SIMPLE bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (paredzēta četriem līdz sešiem cilvēkiem) ar infiltrācijas tuneļiem!

Sekmīgi pabeigti darbi pie Frukko M-BOŚ 4 SIMPLE 2m3 divkameru bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar infiltrācijas tuneļiem izbūves Atašienē, Krustpils novadā!

Šoreiz veiksmīgi pabeigti darbi pie drenāžas kolektora izbūves Vestienas pagastā!

Dzelzavas pagastā izbūvējam 2m3 divkameru septiķi Frukko ar infiltrācijas tuneļiem!

Lazdonas pagastā izbūvējam 2m3 divkameru septiķi Frukko ar infiltrācijas tuneļiem!

Izbūvējam siltās grīdas dažādos objektos!

Smeceres silā izbūvējam pieslēgumu ūdensvadam atpūtas mājai!