SIA Hydra Baltic veic dažāda veida darbus, kas saistīti ar BIO kanalizāciju, kā, piemēram:

  • Fekālās kanalizācijas pasīvās attīrīšanas iekārtas montāžu
  • Septiķu montāžu ar drenāžu lauku
  • Bioloģiskās attīrīšanas metožu pielietošanu

Kas ir bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas sistēma?

Vienkāršotā, augstākā līmeņa atbildē uz šo jautājumu bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas sistēma ir tehnoloģija, kurā ūdens attīrīšanai galvenokārt izmanto baktērijas, dažus vienšūņus un, iespējams, citus īpašus mikrobus. Kad šie mikroorganismi noārda pārtikas organiskos piesārņotājus, tie salipjas kopā, kas rada flokulācijas efektu, ļaujot organiskajām vielām izdalīties no šķīduma. Tādējādi rodas vieglāk pārvaldāmas dūņas, kuras pēc tam atūdeņo un apglabā kā cietos atkritumus.

FRUKKO produkcija

SIA “Hydra Baltic”  ir oficiālais Frukko produkcijas izplatītājs un uzstādītājs Latvijā. Raksti, ja nepieciešama kvalitātīva bioloģiskās attīrīšanas iekārta vai septiķis.