Kopš 2017. gada 1. jūlija ir spēkā Ministru kabineta (MK) 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.

MK noteikumi Nr. 384 tika pieņemti, lai novērstu vides piesārņojumu, ko izraisa nesakārtotas, nefunkcionējošas, savlaicīgi neiztukšotas decentralizētās kanalizācijas sistēmas, nelegāla notekūdeņu novadīšana grāvjos vai ūdeņos, nelegāli pieslēgumi lietus kanalizācijas sistēmām u.tml.

SIA “Hydra Baltic” piedāvā kanalizācijas pieslēguma izbūves darbus no Jūsu īpašuma līdz centrālajai kanalizācijas sistēmai

SIA “Hydra Baltic” tirgo un uzstāda BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS vai SEPTIĶUS ar CE marķējumu.

Kādu sistēmu izvēlēties, ja nav iespējas pieslēgties centrālās kanalizācijas sistēmai?

Notekūdeņu krājtvertnes:
+ Salīdzinoši viegli izbūvējamas, kā arī ar zemām būvniecības izmaksām;
+ Neaizņem plašu teritoriju;
+ Piemērotas mazām ģimenēm un mājām, kurās uzturas īslaicīgi;
–  Tvertnei jābūt novietotai tā, lai asinizācijas transports viegli tai piekļūt;
–  Regulāri jānodrošina notekūdeņu izvešana (pat līdz pāris reizēm mēnesī);

 Septiķi:
+ Papildus kanalizācijas notekūdeņu novadīšanai, Frukko septiķos notiek arī to daļēja to attīrīšana;
+ Frukko septiķi ir piemēroti gan mazām, gan lielām ģimenēm, pirtīm, kurās uzturas īslaicīgi;
+ Var izmantot BIO Baktērijas
+ Izbūvētais infiltrācijas lauks aizņem maz vietas;
+ Var uzstādīt vietās ar augstu gruntsūdens līmeni;
– Nepieciešama regulāra nosēdumu izvešana, taču retāk kā no krājtvertnēm.

Individuālās (bioloģiskās) attīrīšanas iekārtas:
+ Frukko bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir piemērotas saimniecībām ar mazu un lielu cilvēku skaitu;
+ Notekūdeņi tiek attīrīti iekārtā, un pēc tam novadīti vidē (caur filtrācijas lauku);
+ Mazs elektrības patēriņš kompresoram (40 līdz 50 W);
+ Var uzstādīt vietās ar augstu gruntsūdens līmeni;
–  Var būt traucēta darbība, ja saimniecībā nedzīvo patstāvīgi.

SIA “Hydra Baltic” ir Frukko produkcijas oficiālais izplatītājs un uzstādītājs Latvijā.

SAZINIETIES AR MUMS, LAI MĒS VARAM RAST LABĀKO RISINĀJUMU TIEŠI JŪSU ĪPAŠUMĀ. ZVANIET UZ NUMURU +371 22339868, RAKSTIET E-PASTĀ info@hydrabaltic.lv VAI IEPAZĪSTIETIES AR MŪSU DARBIEM UN FRUKKO PRODUKCIJU MŪSU MĀJASLAPĀ www.hydrabaltic.lv