BIO kanalizācija

SIA Hydra Baltic veic dažāda veida darbus, kas saistīti ar BIO kanalizāciju, kā, piemēram:

  • Fekālās kanalizācijas pasīvās attīrīšanas iekārtas montāžu
  • Septiķu montāžu ar drenāžu lauku
  • Bioloģiskās attīrīšanas metožu pielietošanu