Ūdens boilera tīrīšana, uzturēšana

Ūdens boilerim ik pēc trim gadiem būtu nepieciešams izlaist ūdeni, taču šis periods ir atkarīgs no sildītāja modeļa un ūdens avota. Ūdens izlaišana palīdz kontrolēt minerālnogulšņu uzkrāšanos, un tā palīdzēs sildītājam darboties daudz efektīvāk, pagarinot tā kalpošanas mūžu. Sekojiet šai pamacībai par ūdens izlaišanu no boilera, vai sazinaties ar speciālistu, kas to izdarīs Jūsu vietā.

SIA Hydra Baltic sniedz plašu pakalpojumu spektru, to starpā darbus, kas saistīti ar ūdens sildītāju uzstādīšanu, apkalpošanu. Sazinies ar mums, lai pieteiktu savu pakalpojumu vai noskaidrotu vairāk.

1. daļa: ūdens izlaišana

boilera_tirisana_1

 1. Atrodiet elektriskā sildītāja sadales kārbu vai gāzes sildītāja termostatu. Pirms ūdens izvadīšanas no sava sildītāja jums, pirmkārt, nepieciešams atrast galveno barošanas avotu un tas ir jāizslēdz.
 2. Atslēdziet sildītāja cirkulācijas kontūru vai sadales kārbu, kas pievada elektriskajam sildītājam strāvu vai pagrieziet gāzes sildītāja termostatu uz „Izmēģinājuma” iestatījumu. Šādā veidā tiks pārtraukta enerģijas pievade ūdens sildītājam visā mājā atkarībā no tā, kuru cirkulācijas kontūru/sadales kārbu jūs atvienosiet.
 3. Atslēdziet aukstā ūdens padevi, pagriežot slēgvārstu pulksteņrādītāja virzienā. Slēgvārstam būtu jāatrodas netālu no aukstā ūdens ieplūdes īscaurules tvertnes augšpusē.
 4. Atgrieziet karstā ūdens tapu jūsu izlietnei vai vannai. Tas novērsīs vakuuma veidošanos pievadē.boilera_tirisana_2
 5. Izplūdes krānam vai sildītāja augšpusē esošajam vārstam pievienojiet dārza šļūteni. Izplūdes krāns visbiežāk izskatās kā parasts ārējais krāns šļūtenēm vai arī apaļa ieeja ar vītņveida caurumu vidū.
  • Sadales kārba parasti izskatās kā neliels, pelēks panelis (apmēram kurpju kastes izmērā) ar atvirināmām durtiņām. Tas visbiežāk ir piestiprināts pie sienas. Dažās mājās tas atrodas garāžā, bet citās – mājās ārpusē.
  • Gāzes sildītāja termostats visbiežāk ir sarkana poga, kas iestatīta sildītāja ārpusē – daļā, kur gāzes caurule savienojas ar ierīci. Pogai būtu jābūt trīs iestatījumiem: „Izmēģinājuma”, „Ieslēgts” un „Izslēgts”.
  • Jums vajadzētu redzēt nelielus „ieslēgšanas” un „izslēgšanas” slēdžus. Tos sauc par nozarslēdžiem un tie nodrošina aizsardzību pret elektrisko pārslodzi dažādiem kontūriem, kas apgādā jūsu māju ar elektrību. Ja zināt, kurš nozarslēdzis darbina jūsu ūdens sildītāju, atvienojiet individuālo slēdzi.
  • Ja nezināt, kurš no individuālajiem nozarslēdžiem darbina jūsu sildītāju, atrodiet lielāko no slēdžiem („Galvenais”), kas parasti atrodas virs nozarslēdža. Galvenajam jaudas slēdzim vajadzētu būt lielākām voltu vērtībām – 100, 150 vai 200, turpretī uz nozarslēdža būtu jābūt rakstītām mazākām vērtībām – no 10 līdz 60. Atslēdziet galveno jaudas slēdzi, bet paturiet prātā, ka tādā gadījumā uz doto laiku elektrība tiks atslēgta visai jūsu mājai.
  • Ja, atverot kasti, jūs atrodat apaļus slēdžus ar stikla uzgaļiem vai nelielas, mazas trubiņām ar metāla galiem, tad jums ir sadales kārba nevis jaudas slēdzis. Šajā gadījumā jums būs nepieciešams izskrūvēt un izņemt drošinātājus, kas pievada jaudu jūsu ūdens sildītājam (līdzīgi kā atslēdzot nozarslēdzi). Ja neesat pārliecināts, kuru no drošinātājiem atslēgt, meklējiet lielu taisnstūra kasti ar rokturi paneļa augšējā daļā. Rokturi paraujiet gana spēcīgi, lai tas iztaisnotos, bet piesargieties, jo metāla daļas var būt karstas. Tagad visai mājai ir atvienota strāva.
  • Tiek izmantoti divu veidu vārsti: lodvārsts un aizbīdņvārsts. Pagrieziens pa 90 grādiem aizver un atver lodvārstu, bet aizbīdņvārsts jāpagriež vairākas reizes.
  • Daži aizbīdņvārsti nofiksējas, pirms tie ir pilnībā tiek aizvērti vai atvērti, tāpēc grieziet vārstu tālāk par šo fiksācijas punktu. Gāzes un propāna piegādes vārsti sildītājiem, kas darbojas bez elektrības, var palikt atvērti.
  • Dabiskās gāzes un propāna sildītājiem ielāgojiet temperatūras iestatījumus un tad iestatiet termostatu (lielo sarkano pogu kontroles paneļa priekšpusē) uz zemāko vai „Izmēģinājuma” funkciju.
  • Ja plānojat izmantot ūdeni citiem nolūkiem, ūdens sildītāju izslēdziet jau laikus un ļaujiet ūdenim atdzist vienu nakti pirms izvadīt ūdeni no tā.
  • Izplūdes krāns var būt pārklāts ar noņemamu apvalku.
  • Ja jums nav dārza šļūtenes, ūdens savākšanai un izliešanai varat manuāli izmantot spaini. Nepārpildiet spaini, tā kā karstais ūdens var sakausēt lētākos plastmasas spaiņus, kā arī jūs varat apdedzināties.boilera_tirisana_3
 1. Novelciet dārza šļūteni līdz vietai, kur jūs droši varat atbrīvoties no ūdens. Vai nu izteciniet šļūteni turpat ārpusē vai arī mājas piebraucamajā ceļā.
  • Ja ūdens sildītājā pa nakti ir ticis atdzesēts, varat iztecināt ūdeni spaiņos un to pataupīt pagalma laisīšanai vai citiem nolūkiem. Nelietojiet to jutīgiem augiem vai mašīnas mazgāšanai, ņemot vērā ūdenī sakrājušās nogulsnes.
  • Ja tecināt laukā karstu ūdeni, uzmanieties ar materiāliem, ko izmantojiet. Sliktas kvalitātes šļūtenes un spaiņi varētu sākt kust karstuma dēļ, radot sūci. Lai atvieglotu šo procesu, pa tiešo novadiet ūdeni tam piemērotā pazemes notekcaurulē vai tvertnē.boilera_tirisana_4
 1. Atgrieziet izplūdes krānu, lai palaistu ūdens izplūšanu no sildītāja. Visicamāk jums būs jāatgriež spiedienizlīdzinošais vārsts ierīces augšdaļā, lai ūdenim ļautu aizplūst, bet NETAISIET VAĻĀ spiedienizlīdzinošo vārstu, iekams vispirms zem izvades caurules nav novietots spainis. Vārsta atvēršana var izraisīt ūdens noplūšanu uz grīdas, ja vien zem izvades caurules apakšā nav palikts kaut kas ūdens uztveršanai.boilera_tirisana_5
 2. Piepildiet „testa spaini” ar notekošo ūdeni dažas minūtes pēc tā palaišanas. Ļaujiet ūdenim spainī pastāvēt minūti un paskatieties, vai ūdens ir tīrs vai tomēr tā apakšā ir manāmi smilšveidīgi nogulumi.
  • Spiedienizlīdzinošais vārsts parasti ir kloķis, kas tā atvēršanai jāpagriež uz augšu.
  • Nodrošiniet lēnu ūdens izplūšanu. Ja ūdens tiks izvadīts pārāk strauji, plūsma var samaisīt nogulumus, tādējādi paildzinot visu procesu.
  • Brīdinājums: Ja neatstāsiet ūdeni atdzist, tas, izlīstot no tvertnes, būs ļoti karsts. Tāpat ņemiet vērā to, ka ja izplūdes krāns ir no plastmasas un sildītājs ir vairākus gadus vecs, to varētu būt grūti atvērt un, to darot ar spēku, krāns var saplīst.
  • Ja ūdens ir duļķains vai arī jūs redzat smilšveidīgus nogulumus spaiņa apakšā, turpiniet ūdens izvadīšanu no tvertnes, kamēr ūdens ir tīrs (brīvs no nosēdumiem un duļķa). Ja tvertne ir tukša, bet jums ir aizdomas, ka ir palikuši nosēdumi, atgrieziet aukstā ūdens padevi un ļaujiet ūdenim vēlreiz piepildīt ierīci. Daļēji uzpildiet tvertni un atkal palaidiet ūdeni. Atkārtojiet šo procesu, kamēr izvadītais ūdens ir tīrs.
  • Ja ūdens ir tīrs un nekādi nosēdumi nav manāmi, varat pāriet pie nākamā darbības soļa.

2. daļa: Pabeigšanaboilera_tirisana_6

 1. Aizgrieziet izplūdes krānu un atvienojiet dārza šļūteni. Aizveriet spiedienizlīdzinošo vārstu, ja tas ir atvērts.boilera_tirisana_7
 2. Atgrieziet ūdens pievadi un ļaujiet tvertnei piepildīties. Kad tvertne ir pilna un spiediens ir vienmērīgs, lēnām attaisiet spiedienizlīdzinošo vārstu, lai atbrīvotos no liekā gaisa.boilera_tirisana_8
 3. Aizgrieziet ūdens sildītāja novadcauruli. Gaisa izvadei vannas istabā attaisiet karstā ūdens krānu.boilera_tirisana_9
 4. Ieslēdziet ūdens piegādi atpakaļ un nogaidiet, kamēr sāk plūst karstais ūdens. Kad karstais ūdens krānā tek pilnā apjomā, varat droši slēgt iekšā jaudas slēdzi/sadales kārbu.boilera_tirisana_10
 5. Aiztaisiet vannas tapu. Nogaidiet 20 minūtes un tad pārbaudiet karsto ūdeni vannā.
  • Tāpat neizmirstiet aizgriezt karstā ūdens tapu izlietnei vai vannai.
  • Šādējādi ūdens sildītājs tiks pasargāts no „sīkšanas”, aukstajam ūdenim atkal atgriežoties ierastajā izmantošanas veidā. Kad viss saspiestais gaiss ir izvadīts, atkal aizveriet spiedienizlīdzinošo vārstu.
  • Vēl neslēdziet iekšā strāvu. Ja ieslēgsiet strāvu bez tvertnes piepildšanas, sildelements var tikt bojāts. Atveriet karstā ūdens krānu vannā un gaidiet, kamēr ūdens straume ir spēcīga.
  • Uzmanīgi ieklausieties ūdens sildītājā, lai noteiktu, vai tas darbojas.

Padomi:

 • Ja tā ir elektriska ierīce, atslēdziet jaudas slēdzi pirms ūdens izvadīšanas;
 • Ja tā ir ierīce, kas darbojas uz gāzi, atslēdziet gāzes padevi sildītājam;
 • Izlaidiet no sildītāja ūdeni reizi gadā vai pusgadā, ja jūsu mājā ir sāls bāzes ūdens mīkstinātājs;
 • Ūdens izlaišanas periodi sildītājiem ir atšķirīgi. Izskalojiet savu, ja tas ir dažus gadus vecs vai arī tikko esat ievākušies jaunā mājā. Novēroto nogulšņu daudzums palīdzēs noteikt, cik bieži nepieciešams izlaist ūdeni no sildītāja;
 • Ūdens sildītāja ūdens izvadīšanai izmantojiet dārza šļūteni;
 • Lai samazinātu nogulšņu uzkrāšanos, visā mājā ierīkojiet filtrēšanas sistēmas;
 • Plānojiet ūdens izvadīšanu laikus, ja gribat izvadīto ūdeni kaut kā izmantot vēlreiz.

Brīdinājumi:

 • Ja nejūtaties gana pārliecināts par savām spējām šo darbu veikt patstāvīgi, izsauciet sertificētu santehniķi;
 • Regulāra ūdens izlaišana pasargās jūsu sildītaju no gružu uzkrāšanās, taču vairums santehniķu liek uzmanīties – ja vārsts nav ticis atvērts vairāk nekā 5 gadus, tā atgriešana nav pati labākā ideja, jo iespējama vārsta salūšana;
 • Neslēdziet atpakaļ jaudu, iekams tvertne nav pilnībā piepildīta. Ja tā izdarīsiet, sildelements var tikt bojāts;
 • Piesargieties nesaplēst izplūdes krānu;
 • Pilnībā neatslēdziet jaudas vai gāzes pieplūdi sildītājam, to vienkārši uzslēdziet uz zemāko no iestatījumiem. Šādā veidā jums nav jāiziet cauri sarežģītajam jaudas pievienošanas procesam; jums vienkārši būs jāpagriež gāzes kontroles vārsts;
 • Piesargieties, jo ūdens var būt ļoti karsts.

Nepieciešamie rīki:

 • Izturīga dārza šļūtene
 • Liels, izturīgs spainis
 • Piemērota vieta, kur notecināt ūdeni
 • Cimdu pāris

Ūdens novadīšanas (drenāžu) sistēmu izveide

Lietugāzes, pērkona negaisi, tropiskās vētras, atkušņi un citas bargu laikapstākļu izpausmes var beigties ar to, ka ap jūsu māju īsā laika periodā sakrājas liels ūdens daudzums. Bez adekvātas drenāžas sistēmas liekais ūdens var izraisīt jumta, sienu un pamatu bojājumus.

SIA Hydra Baltic sniedz plašu pakalpojumu spektru, to starpā drenāžu sistēmu izveidi, uzstādīšanu. Sazinies ar mums, lai pieteiktu savu pakalpojumu vai noskaidrotu vairāk.

Ūdens novadīšana prom no mājokļa būtu jāsāk ar pamatīgas noteku sistēmas ieviešanu ūdens novadīšanai prom no mājas; ieteicams arī veikt zemes slīpuma (lejup) veidošanas darbus apkārt mājai un ieviest ūdens novadīšanas sistēmu zem zemes, ko vislabāk gan varēs paveikt pieredzējis speciālists.

Sekojiet šajā rakstā minētajiem soļiem, lai uzzinātu, kā vislabāk novadīt lieko ūdeni prom no sava mitekļa.

Nepieciešamās lietas:

 • Notekcaurules
 • Novadcaurules
 • Novadcauruļu pagarinājumi
 • Granulas materiāls
 • Filtrējošs audums
 • Ūdens novades paklājs vai granulas aizbērumam
 • Grants
 • Tvaika plēve (inhibitors)

Soļi

1_udens_novadisana

1. Apkārt jumtam uzstādiet ūdens novadīšanas sistēmu. Pārliecinieties, ka ūdens noteces trubai (novades sistēmas daļa, kas notekcauruli vertikāli savieno ar zemi) ir pietiekams pagarinājums ūdens novadīšanai prom no ēkas.

2_udens_novadisana

2. Uz leju, prom no mājas veidojiet zemes slīpumu.  Šādā veidā tiks novērsta ūdens sakrāšanās apkārt pamatiem un pagrabam, kas notiek ļoti ātri. Ieslīpi sablīvējiet augsni apkārt savai mājai.

3_udens_novadisanas_sistemas

3. Zem zemes izbūvējiet ūdens novadīšanas sistēmu.  Šādā veidā tiks novērsta jebkāda augsnes uzsūkšanās ar ūdeni pie pagraba sienām vai zem tā grīdas. Lai gan šo vislabāk ir darīt mājas celšanas procesā, to tik un tā var paveikt arī jau pabeigtai būvei. Tomēr jāņem vērā, ka šis darbs nav tik vienkāršs, turklāt tā veikšanai nepieciešami speciāli rīki un ekipējums, tādēļ vislabāk uzticēt šī darba izpildi kvalificētiem ekspertiem.

4. Ievietojiet notekcaurules iekšpus un ārpus pamatiem, kas ir ar laukakmens vai granti piepildīts uzbērums, pamata „grāvja” virspusē. Notekcauruļu galiem vajadzētu atrasties virs pamatiem, bet pašām caurulēm jāatrodas ieslīpi leņķī, kas aptuveni būtu 2.5cm uz 6m. Ja jūsu mājai ir lielpaneļu pamati, caurules ievietojiet tikai gar pamata malu un turpiniet veikt sekojošos instrukcijas soļus:

 •  Apkārt trubām saberiet 5 -7cm biezu kārtu ar granulas materiālu. Tādā veidā tiks veicināta mitruma aizplūšana no augsnes uz caurulēm.
 •  Lai novērstu granulas materiāla un notekcauruļu aizsprostošanos, starp augsni un granulas materiālu ievietojiet filtrējošu audumu.
 •  Blakus pagraba sienām izklājiet ūdens novades paklāju vai veidojiet aizbērumu no granulām. Tas no uzsūkšanās pasargās pat tādas augsnes, kas ūdeni neizvada labi un līdz ar to noslogo pagraba sienas. Šāds spiediens var radīt plaisas un ūdens sūci pagrabā.
 •  10-15cm biezā kārtā zem pagraba grīdas ieklājiet grants slāni un pārliecinieties, ka augsne zem grants iet ieslīpi uz notekcauruli, ko ierīkojāt pamatos. Šādā veidā tiks panākts tas, lai ūdens neuzsūktos cauri grīdai, pat, ja ūdens līmenis ir augsts.
 •  Zem grants slāņa un pagraba betona grīdas ievietojiet tvaika plēvi (inhibitoru). Varat izmantot,  piemēram, 6mm polietilēna plēvi vai plastmasas pārklāju.

Padoms

Ja situācija ir steidzama un jūs nevarat veikt nepieciešamos darbus ap pagarbu, jūs varat pasūtīt virszemes notekas sistēmas ierīkošanu. Tas nav vizuāli pievilcīgākais no risinājumiem, tomēr arī tas pasargātu māju no ūdens radītiem bojājumiem.

Centrālapkures sistēmu uzstādīšana

Centrālapkures sistēmas uzstādīšana prasa ne tikai daudz laika un pūļu, bet arī rūpīgu plānošanu un zināšanas par nepieciešamajiem materiāliem. Lai gan lielākā daļa darbu sistēmas uzstādīšanā, piemēram, boileru un radiatoru izvēle, cauruļu izkārtošana un pat vadības sistēmas uzstādīšana ir iespējama paša spēkiem, jums vajadzēs sazināties ar sertificētu speciālistu, kurš palīdzēs savienot boileri ar gāzes padevi un pārbaudīs vai visa jūsu izveidotā sistēma strādā, atbilst visām drošības normām un efektīvi apsilda jūsu māju.

Šajā rakstā būs pamācīts, kā pareizi uzstādīt centrālapkuri, kas balstīta uz gāzes boileri, bet to paveikt bez iepriekšējās pieredzes daudziem var šķist sarežģīti. Mums, SIA HydraBaltic ir vairāku gadu pieredze centrālapkures sistēmu uzstādīšanā un apkalpošanā.Sazinies ar mums, lai pieteiktu savu pakalpojumu vai noskaidrotu vairāk.

1.Pareizi izvēlaties jums piemērotāko ekipējumu un iekārtas

1

Izvēlieties boileri, kas ir pietiekami liels, lai varētu ar silto ūdeni apgādāt visas mājā esošās izlietnes, vannas un dušas, taču nav pārlieku liels. Pārāk liela boilera izvēle novedīs pie liekiem tēriņiem, jo uzsildītais, bet neizmantotais ūdens patērēs lieku siltumu un resursus. Ja jūtat, ka šī problēma ir skārusi jūs, tad apsverat iespējas iegādāties jaunu, energoefektīvāku boileri.

Izvēlieties radiatorus, kas piedāvā adekvātu siltumatdevi un reizē papildina jūsu mājas interjeru. Vislabāko efektu panāks radiatori, kas izmanto spuras, lai atdotu siltumu telpai.

2

Iegādājoties vadības paneli jūsu centrālapkures sistēmai, izvēlaties tādu, kam klāt nāk skaidra un saprotama uzstādīšanas instrukcija. Ja klāt esošā instrukcija tomēr šķiet pārāk neskaidra, sazinieties ar produkta ražotāju un palūdzat detalizētāku uzstādīšanas instrukciju.

3

Boileriem un radiatoriem vienmēr tiek precizēta to siltuma atdeves spēja. Pārliecinieties, ka esat izvēlējušies tādus radiatorus un boilerus, kuru kopējā siltuma atdeve nav pārāk liela vai maza priekš jūsu mitekļa.

4

Aprēķinot nepieciešamo siltuma daudzumu jūsu mājai, neaizmirstiet ņemt vērā faktu, ka logi, durvis un ārējās sienas strauji zaudē siltumu aukstajos mēnešos.

5

6

2. Izveidojiet sev vēlamās centrālās apkures plānu.

Šāds plāns palīdzēs neapjukt un precīzi uzstādīt nepieciešamās siltumapgādes sistēmas smalkākās detaļas.

Plānojot gāzes boilera uzstādīšanu, atrodiet tam vietu no kuras var ērti pieslēgties ūdens caurulēm, gāzes vadam un ventilācijas šahtai.

7

Izvēloties piemērotu radiatoru izkārtojumu telpā ir svarīgi atcerēties, ka vairumu radiatoru uzstāda zem logiem, lai efektīvi cīnītos ar siltuma izplūdi caur tiem. Taču, ja jūsu logi sniedzas līdz pašai zemei, novietojiet radiatorus blakus tiem. Šī būs visefektīvākā siltuma kontroles metode.

8
9
10

3. Iegādājieties centrālapkures sistēmai nepieciešamās detaļas.

4. Uzstādiet radiatorus.

11

Novietojiet tos aptuveni 10-15 centimetrus virs zemes, atstājot brīvu vietu grīdas uzkopšanai un cauruļu izkārtošanai. Ūdens ieplūdes un izplūdes caurulēm uzstādiet vārstus, kas ļaus jums kontrolēt ūdens plūsmu.

12

5. Izkārtojiet radiatoru caurules un boilera krānus.

Lietojiet vara caurules ar spiediena vai kapilāru savienojumiem. Pārliecinieties, ka caurules plūst uz radiatoriem, lai izvairītos no gaisa iestrēgšanas un uzstādītās sistēmas sabojāšanas.

13

6. Uzstādies vadības sistēmu.

Precīzi sekojiet ražotāja sniegtajām instrukcijām.

14

7. Atslēdziet ūdens un gāzes piegādi. Uzstādiet boileri.

Un atkal precīzi sekojiet ražotāja sniegtajām instrukcijām. Atcerieties nolīgt palīgā speciālistu, kas palīdzēs savienot gāzes vadu ar boileri.

15

8. Aizveriet visus radiatoru vārstus, piepildiet sistēmu ar ūdeni un ļaujiet katram radiatoram izvadīt gaisu.

Iedarbiniet siltuma pumpi un izvadiet gaisu no sistēmas. Tad ieslēdzat boileri un izmantojot radiatoriem uzstādītās sviras, sabalansējiet ūdens ieplūdes daudzumu katram radiatoram.

Ēku pamatu betonēšana

SIA Hydra Baltic sniedz plašu pakalpojumu spektru, to starpa būvdarbu veikšanu, pamatu ieliešanu, santehnikas mezglu izstrādi, u.c. Sazinies ar mums, lai pieteiktu savu pakalpojumu vai noskaidrotu vairāk.

Bet, ja esat darba rūķis un jums patīk īstenot visdažādākos projektus paša spēkiem, visticamāk kādreiz esat apsvēris domu par savas mājas būvniecību. Viena no vissvarīgākajām mājas būvniecības daļām ir tās pamati. Izmantojiet savas paša spējas un zināšanas, ko iegūsiet šajā rakstā, lai veiksmīgi iemācītos, kā pareizi ieliet betona pamatus savai vai jebkurai citai mājai. Laikus jābrīdina, ka cilvēkam, kuram nav būvniecības pieredzes, pamatu liešanu ir ir ieteicams atstāt būvniecības speciālistiem.

pamatu_betonesana_1

1. Izlemiet vai jūsu mājas pamati būs sekli vai dziļi.

Seklus pamatus parasti ieklāj 3 metru dziļumā zem zemes. Dziļos pamatus parasti veido mājām, kas būvētas uz sliktas zemes, vai mājām kalnu nogāzēs. Šādu pamatu veidošanu vajadzētu uzticēt profesionālam darbaspēkam.

pamatu_betonesana_2

2. Izplānojiet pamatu plašumu balstoties uz savas mājas plāniem un vietējiem būvniecības likumiem.

Neaizmirstiet noslēgt visus nepieciešamos drošības un atļauju dokumentus.

pamatu_betonesana_3

3. Notīriet un izlīdziniet apkārtni, kurā veidosiet pamatus.

Šajā solī vajadzētu atbrīvoties no zāles, saknēm, celmiem un citiem objektiem zemē.

pamatu_betonesana_4

4. Izveidojiet ierakumus pamatiem.

Ierakumiem jābūt aptuveni 60cm platiem. Atstājiet vel 60cm platu gabalu abās pusēs savam darba laukam.

Uzkonstruējiet betona pamatus balstoties uz ēku, kuru tiem jānotur. Respektīvi, jo garāka ir paredzētā ēka, jo garākām ir jābūt pamatu sienām. Pirms ēkas būvniecības, pārbaudiet vietējo būvniecības kodeksu, lai pārliecinātos, ka jūšu pamatu sienu garums atbilst likuma prasībām.

pamatu_betonesana_5

5. Izveidojiet pamatu rāmi izmantojot dēļus, kuru malu attiecība ir 2:10.

pamatu_betonesana_6

6. Sajauciet betona masu un ielejiet to pamatu rāmī.

pamatu_betonesana_7

7. Sametiet granti, smiltis vai sasmalcinātus akmeņus tur, kur paredzēta pamatu grīda. Nolīdziniet visu.

pamatu_betonesana_8

8. Ieklājiet kondensātu barjeru pirms salejiet pamatus.

Pārbaudiet sava rajona būvniecības kodeksā vai gadījumā šāda pat barjera nav jāieklāj arī zem smilšu vai grants slāņa, kas atrodas pamatu apakšā.

pamatu_betonesana_9

9. Izveidojiet un ieklājiet armatūras režģi pāri kondensātu barjerai.

Armatūras režģa biezums, platums un garums ir noteikts būvniecības likumā.

pamatu_betonesana_10

10. Sajauciet betona masu un salejiet pamatus.

Izlīdziniet betonu ar lāpstu vai grābekli. Pārliecinieties, ka tas ir vienmērīgi izklāts visā pamatu laukumā.

pamatu_betonesana_11

11. Izlīdziniet betonu ar garu koka dēli.

Sākat no viena gala un izlīdziniet līdz otram galam bīdot dēli uz augšu un leju. Šī kustība nedaudz atgādina zāģēšanu.

pamatu_betonesana_12

12. Pamatu pašu augšu nolīdziniet līdz vēlamajam gludumam ar parastu dvieli vai grīdas lupatu.

pamatu_betonesana_13

13. Iestipriniet pamatu āķus betonā, kamēr tas vēl ir mīksts.

Vēlāk šos āķus izmantosiet, lai sastiprinātu mājas sienas ar pamatiem.

Siltumsūkņu veidi, to uzstādīšana

Klimatos, kuros nepieciešama mērena gaisa sildīšana vai atdzesēšana, siltumsūkņi piedāvā energoefektīvāku risinājumu kā gaisa kondicionieri vai krāsnis. Siltumsūkņi pakāpeniski pēdējo gadu laikā ir attīstījušies un kļuvuši populāri arī Latvijā. Līdzīgi kā ledusskapji, siltumsūkņi izmanto elektrību, lai pārvietotu siltumu no aukstām vietām uz siltākām tādējādi padarot vēsās telpas vēl vēsākās un siltās – siltākas. Aukstajos laika periodos siltumsūkņi izsūc siltumu no aukstās ārienes un iepludina to telpās un karstajos periodos otrādi – no siltajām telpām izvada siltumu ārpus mājas. Tā kā siltumsūkņi tikai pārvieto siltumu nevis to ģenerē, to darbības izmaksas var būt pat četras reizes mazākas kā darbinot citas dzesēšanas vai sildīšanas iekārtas.

SIA Hydra Baltic ir uzņēmums ar vairāku gadu pieredzi siltumsūkņu uzstādīšana un apkalpošanā. Ir interese? Sazinies ar mums, lai pieteiktu savu pakalpojumu vai noskaidrotu vairāk.

gaisa_siltumsuknisVispopulārākais siltumsūkņa veids ir gaisa padeves sūknis, kas pārvieto siltumu starp jūsu mājas un āra telpu gaisu. Ja apsildāt māju ar elektrību, siltumsūknis var samazināt jūsu elektrības rēķinu par 30% līdz 40%. Augstas kvalitātes siltumsūkņi arī samazina gaisa mitrumu daudz labāk kā parasti kondicionieri, kas garantē vienlaikus mazāku enerģijas patēriņa un vairāk komforta vasaras mēnešos.

Mājām, kurām nav ventilācijas šahtu, var izmantot “mini-split” siltumsūkņus, kuriem šādas šahtas nav nepieciešamas. Turklāt, ir radīts arī speciāls gaisa padeves siltumsūknis, kas uzsilda vai atdzesē ūdeni un to var izmantot mājas grīdu apsildei.

geotermalais_siltumsuknis_uzstadisanaĢeotermiskie (zemes vai ūdens) siltumsūkņi, kas piedāvā vēl augstāku energoefektivitāti, pārvieto siltumu starp jūsu māju un zemi vai tuvējo ūdenskrātuvi. Lai gan to uzstādīšana ir dārgāka, uzturēšanas izmaksas ir mazākas, jo tie izmanto relatīvi nemainīgo zemes vai ūdens temperatūru.

Lai noteiktu vai šāda veida siltumsūknis ir piemērots jums, jāizvērtē jūsu mājas lielums, zem tās esošās zemes saturs un apkārtējā vide. Pretēji gaisa padeves siltumsūkņiem, zemes siltumsūkņus var izmantot daudz ekstrēmākos klimatos un cilvēku, kuri to izmanto, atsauksmes parasti ir ļoti labas.

Kādas ekstras meklēt siltumsūkņos?

Jauni, inovatīvi izgudrojumi nemitīgi attīsta siltumsūkņu kvalitāti un darbību.

Pretēji parastajiem kompresoriem, kas var darboties tikai ar pilnu jaudu, divu-fāžu kompresori spēj darbināt siltumsūkņus ar tādu jaudu, kāda ir nepieciešama dotajā momentā. Tas ļauj ieekonomēt daudz elektrības un paildzināt kompresora dzīves ilgumu. Divu fāžu siltumsūkņi lieliski darbojas kopā ar zonu kontroles iekārtām. Zonu kontroles iekārtas, kas biežāk atrodamas lielās mājās, ļauj automātiski uzturēt dažādas gaisa temperatūras dažādās mājas istabās.

Daži siltumsūkņu modeļi ir aprīkoti ar divu vai maināmu ātrumu ventilatoru motoriem. Šādi motori ļauj kontrolēt gaisa ieplūdes vai izplūdes ātrumu, samazinot caurvējus un elektrības izmaksas. Šāda sistēma arī palīdz samazināt skaņu, ko radītu siltumsūknis, ja tas darbotos tikai ar pilnu jaudu.

gaisa_siltusuknu_uzstadisanaDaudzi augstas kvalitātes siltumsūkņi ir aprīkoti ar “desuperheater “ sistēmu, kas savāc lieko silto gaisu, ko izvada siltumsūkņa dzesēšanas funkcija un izmanto šo silto gaisu, lai uzsildītu ūdeni. Ar šādu sistēmu aprīkots siltumsūknis spēj sasildīt ūdeni 2 līdz 3 reizes efektīvāk kā parasts elektriskais ūdens sildītājs.

Vēl viena siltumsūkņus attīstoša tehnoloģija ir spirāles kompresori, kas sastāv no diviem spirāles veida vīstokļiem. Viens no tiem paliek nekustīgs, kamēr otrs nemitīgi riņķo ap to tādējādi saspiežot atdzesējamo gaisu mazākā telpā. Salīdzinājumā ar tipiskajiem virzuļu kompresoriem, spirāļu kompresoru dzīves ilgums ir lielāks un to darbība ir klusāka. Balstoties uz dažādām atsauksmēm, siltumsūkņi ar šādu tehnoloģiju sasilda gaisu par 5.6° līdz 8.3°C  vairāk kā sūkņi ar virzuļu tehnoloģiju.

Lai gan vairums siltumsūkņu kā rezerves variantu aukstajiem laika periodiem izmanto elektriskās pretestības sildītājus, tos var papildināt arī ar dedzinātājiem. Šādi rezerves dedzinātāji palīdz atrisināt to problēmu, ka aukstumā siltumsūkņi sūknē relatīvi vēsu gaisu kā arī samazina tā elektrības patēriņu. Ir ražotāji, kas abas šīs sistēmas uzreiz “iepako” vienā kastē, lai tās varētu uzreiz izmantot bez papildu uztraukuma par siltumsūkņa uzlabošanu. Dedzināšanas sistēmas daļai kā degvielu var izmantot propānu, dabas gāzi, naftu un pat akmeņogles vai koku.

Ja salīdzina parastu siltumsūkni ar tādu, kuram ir šī papildu sildīšanas sistēma,  efektivitātes un ekonomiskuma noteikšanai jāņem vērā arī izmantotās degvielas izmaksas.

Mikroautobusu noma

mikro_autoMikroautobus Opel Vivaro 8+1

2006 gads
Dubultā apsildes sistēma
Garā virsbūve
Sakabes āķis
Ziemas riepas Pirelli
Tonēti logi
Jumta bagāžnieks
Degvielas patēriņš ~8/100 l/km (dīzels)
Sānu durvis
Gaisa kondicionieris
Salona filtrs
Spoguļu apsilde

Tālr.: +371 22339868

Lietus ūdens kanalizācija

Lietus ūdens drenāžas sistēmu izstrādā, lai savāktu un aizvadītu lietus un sniega ūdeni. Ūdens savākšana un aizvadīšana no ēkas jumta noteku sistēmām palielina ēku pamatu ekspluatācijas ilgumu, kā arī pasargā ēkas sienas no pelējuma sēnītes, kas ietekmē ēkas ekspluatāciju kopumā. Ilgstoša lietus ūdens nenovadīšana un paaugstināts mitrums var novest pie grīdas segumu bojāšanās ēkas pirmajā stāvā.

1

Lietus ūdens kanalizāciju uzstāda pirms bruģēšanas un apzaļumošanas darbiem, un to novada vai nu uzkrāšanas rezervuāros, vai arī speciāli izveidotās drenējošajās akās vai grāvī.

2
3

Drenāžas sistēmas izveidei izmanto plastmasas caurules kuras diametru aprēķina pēc paredzētā ūdens plūsmas. Galvenokārt izmanto D110, D160 caurules un savienojumus, kas paredzētas lietošanai āra darbos. Plastmasas caurules neietekmē korozija, tieši pretēji: lietošanas laikā minimāli palielinās cauruļu diametrs un ūdens plūsma pat uzlabojas, ko nodrošina caurules plastmasas sastāvs.

4

Lietus ūdens savācējus iedala četros veidos:

 1. Plastmasas savācēji ar plastmasas režģi ( izmanto ēkas jumta lietus ūdens noteku sistēmām).
 2. Plastmasas savācēji ar metāla režģi ( izmanto privātmājās, ar slodzi līdz 3.5 T).
  5
 3. Betona savācēji ar metāla režģi ( izmanto industriālās un sabiedriskās vietās kur nepieciešama papildus nestspēja).
 4. Betona teknes.

Pielietojamo ūdens savācēju veidu, formu un izmēru izvēlas atkarībā no katra konkrētā objekta īpatnībām.
Uzstādot lietus ūdens kanalizāciju nevajadzētu piemirst par nosēdumu traukiem, kuros sakrāties netīrumiem (lapas, smiltis, akmeņi, zāle), jo pretējā gadījumā lietus ūdens noteku sistēmas kalpošanas mūžs ievērojami samazināsies.
Ūdens resurs mūsdienās ir pietiekami dārgs, lai domātu par tā taupīšanu un savākšanu, otrreizēju izmantošanu (dārza laistīšanai, mājas komunikāciju apgādē).

6 7

Ekskavatoru pakalpojumi

SIA Hydra Baltic piedāvā: Dīķu rakšanu, grāvju tīrīšanu, meleorācijas darbus, u.c. zemes darbus

Veicam darbus, izmantojot sekojošos ekskavatorus:

 • Bobcat E32 (2013. gads) Rokamie kausi – 30 un 60 cm, Planējamais kauss
 • Bobcat 328 (2000. gads) Rokamie kausi – 30 un 64 cm
 • LIEBHNER 18 tonnas (2004. gads) Rokamais kauss – 1m. un Planējamais kauss 2 m. plats